me me

Mottagningsloggan

Chalmers studentkår utlyste 2014 en tävling om att göra en ny logotyp för deras introduktionsveckor. Mitt bidrag blev det vinnande bidraget och har sedan dess använts på allt grafiskt material producerat för mottagningen.

logotypen har 3 st varianter, svart, vit och en i färg. de 16 innehållande färgerna representerar de 16 studerandesektionerna på skolan.